Código Java – Completar Serie

// Codificado por Beastieux
public class Serie1 {
  static int a1[] = new int[1000];
  static int a2[] = new int[1000];
  static int a3[] = new int[1000];

  static int[] rellenaserie(int x[]) {
    int ant = 0;

    for (int i = 0; i < x.length; i++) {
      x[i] = i + ant;
      ant = x[i];
    }
    return x;
  }

  static void imprimir(int x[], String nombre) {
    for (int i = 0; i < x.length; i++) {
      System.out.print(nombre + "[" + i + "]=" + x[i] + " ");
      if ((i + 1) % 5 == 0) {
        System.out.println();
      }
    }
  }

  public static void main(String datos[]) {
    rellenaserie(a1);
    imprimir(a1, "a1");
  }
}

Pueder ir al artículo principal:

Códigos Sencillos hechos en Java

Deja un comentario